Nastolení monarchie

Konec anarchie, konec vlivu jednotlivců říkajících si víájpí. Skupina CBB H10 potřebuje pevnou ruku při vedení skupiny. A kdo jiný by se měl ujmout vedení, než já LUBIN I. z boží vůle král. Když nebudete vědět kam na schůzi, kam na výlet nebo jestli si dát ještě jedno, obraťte se na mě a ne na pana Lorence. První mé rozhodnutí zní: schůze ve čtvrtek v Opeře od 18:00 hodin.
Váš král Lubin I.
Kdo se mu nedostaví, může být o hlavičku kratší...

kr1 kr2