DALŠÍ KOUSEK HOTOV

Tentokrát je funkční docházka a pokladna. Ta teda jen z části, nemám doplně příjmy a výdaje v pokladní knize